Маріуполь

Утилізація теплоти вторинного енергоресурсу – промислового скидного тепла – для генерації теплової енергії на потреби централізованого опалення та постачання гарячої води (покриття базового навантаження)

Місцеположення: Маріуполь
Programme: SUDH
Статус проекту: Підготовка до впровадження
Інвестиція: 7,2 млн євро
Період окупності: 5,5 років
Зниження використання газу: 8,4 млн м3/рік
Зниження викидів: 16 800 тонн/рік

Місто Маріуполь, яке є домівкою для 450 тис. мешканців, розташоване на узбережжі Азовського моря. Місто знаходиться на дев’ятому місці у рейтингу найбільших міст України. Маріуполь – також важливий промисловий центр із працюючими металургійними комбінатами.

Місто Маріуполь було обране для участі у програмі SUDH на основі заявки від міста та теплопостачального підприємства. Дізнайтеся більше тут.

Теплопостачальне підприємство та його довгострокова стратегія

Теплопостачальне комунальне підприємство Маріуполя «Маріупольтепломережа» було створене у 1967 році. Основне завдання підприємства – безперебійне та надійне забезпечення споживачів послугами опалення та гарячого водопостачання. Основним споживачем теплової енергії є населення  (99,4%), частка бюджетних установ становить 0,15%, а інших споживачів – 0,45%. Послуга гарячого водопостачання надається лише упродовж опалювального сезону. Кількість абонентів, які отримують послугу гарячого водопостачання, становить близько 100 тисяч (77%).

Починаючи з 2007 року у місті введено заборону на відключення споживачів від мереж ЦТ, оскільки саме централізоване теплопостачання місто вважає стратегічною інфраструктурою, яка дозволяє використовувати чисті енергоресурси та надавати якісні послуги споживачам.

Довгострокова стратегія підприємства спрямована на перетворення міських систем теплопостачання з систем керованих виробництвом на системи, орієнтовані на споживача й керовані попитом, з високоякісними послугами та зменшенням негативного впливу на довкілля. Для такої трансформації теплопостачальне підприємство планує об’єднання окремих мереж у великі системи, щоб в кінцевому результаті отримати одну або кілька великих міських систем теплопостачання, які дозволять забезпечувати покриття базового навантаження з відновлювальних джерел або шляхом скидного тепла. Серед цих джерел може бути скидне тепло місцевих промислових підприємств, енергетична утилізація побутових відходів або відновлювальні джерела, такі, як стала біомаса. Довгострокова стратегія включає також відновлення цілорічного постачання гарячої води та скорочення перебоїв у постачанні тепла при проблемах в котельнях або аваріях на мережах.

Проєкт SUDH

Проєкт SUDH – це перші кроки впровадження довгострокової стратегії теплопостачального підприємства, які охоплюють об’єднання трьох мереж, впровадження на об’єднаній території цілорічного постачання гарячої води та використання скидного тепла.

Три мережі ЦТ, які пропонується об’єднати – це теплові зони котелень «Схід», «Газова» та «279 квартал», розташовані на сході від комбінату «Азовсталь», як показано на малюнку, нижче.

 

Компоненти проєкту SUDH

Інвестиційний компонент 1: Утилізація скидного тепла комбінату «Азовсталь»

Проєктом пропонується  використання надлишків водяної пари комбінату «Азовсталь» в якості ресурсу для підігріву контуру теплопостачання та для забезпечення споживачів гарячою водою протягом неопалювального періоду.

На комбінаті відхідні гази промислових печей використовуються для генерації пари. Частина пари використовується на власні потреби комбінату, а частина викидається в атмосферу. Проєктом пропонується використовувати надлишкову пару для виробництва теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання. У такий спосіб відбудеться заміщення природного газу без використання в системі іншого палива, що призведе до значного скорочення викидів CO2.

Кількості надлишкової пари буде достатньо для цілорічного забезпечення потреб ГВП в об’єднаній мережі.

Інвестиційний компонент 2: Об’єднання мереж трьох теплових зон

Для використання скидного тепла комбінату «Азовсталь» потрібно об’єднати мережі теплових зон, які опалюються від котелень «Газова», «279 квартал» та «Схід».

У об’єднаній системі базове навантаження буде покриватися скидним теплом, а котельня «279 квартал» використовуватиметься для покриття пікових навантажень. Котельня «Схід» буде виведена з експлуатації.

Інвестиційний компонент 3: Конденсаційний теплообмінник в котельні «279 квартал»

В котельні «279 квартал» проводяться роботи з модернізації і встановлено два газових котли, які оснащені конденсаційними теплоутилізаторами димових газів. В рамках проєкту SUDH пропонується встановити конденсаційний теплообмінник також і на третій газовий котел в котельні. Рекупероване тепло використовуватиметься для підігріву зворотного теплоносія і завдяки цьому скоротиться споживання газу.

Інвестиційний компонент 4: Забезпечення сталої роботи котелень

Експлуатація об’єднаної мережі потребує сучасних систем автоматизації та контролю.

Основні елементи включають:

  1. реконструкцію систем автоматизації котлів та загально-котельної системи автоматизації, в тому числі систему SCADA;
  2. створення об’єднаного диспетчерського пункту в котельні «279 квартал»;
  3. нові насоси з перетворювачами частоти в котельні «Газова».

Інвестиційний компонент 5: Впровадження ІТП

В місті, коштом обласного бюджету, впроваджується програма встановлення автоматизованих вузлів регулювання. На даний час 157 будинків із 747 обладнані ІТП. Продовження впровадження ІТП пропонується також в рамках проєкту SUDH, у тому ступені, наскільки дозволятиме бюджет.

Пріоритетними для встановлення ІТП визначені дві території – зона котельні «Схід» (100% встановлення ІТП) і зона котельні «279 квартал» (25%). Передбачається, що бюджету проєкту буде достатньо для такого обсягу робіт. Території котельні «Схід» віддається перевага, оскільки цю котельню планується вивести з експлуатації. Точна кількість ІТП буде визначена на етапі проєктування, як і самі будинки в яких ІТП будуть встановлені.

Впровадження ІТП дасть змогу провести енергоефективні заходи в будинках. ІТП ретельно регулюють теплову енергію, що подається до будівель, забезпечуючи саме ту кількість тепла, яка потрібна у даний момент і яка буде потрібна після проведення термомодернізації.

Таблиця: Оцінка річної економії

Інвестиційний компонент Економія газу, 1000 м3 Економія ел. енергії, МВт·год Скорочення експлуатац. витрат, тис. євро Скорочення викидів CO2, тонн
Скидне тепло 5 389 -231 -8 10 295
Об’єднання  мереж 1 098 674 59 2 674
Конденсаційн. теплообмінник 111 216
Експлуатація котелень 801 43 16 1 593
ІТП 958 196 12 2 020
Залом 8 356 682 79 16 798

Позитивний вплив

Запланований інвестиційний проєкт сприятиме поліпшенню екологічної ситуації у Маріуполі.  Перш за все це відбудеться завдяки скороченню викидів діоксидів вуглецю та оксидів азоту.  Також,  встановлення сучасного ефективного обладнання призведе до значної економії палива та електроенергії, що, в свою чергу, покращить екологічну ситуацію.

Соціальні вигоди проєкту включають підвищення якості та надійності послуг централізованого опалення та постачання гарячої води для мешканців міста. Запропонований проєкт позитивно вплине на 30% з 250 тис. споживачів централізованого теплопостачання Маріуполя.

Фінансування проєкту

Фінансування проєкту відбуватиметься відповідно до умов програми SUDH, а саме:

  • 5,0 млн євро позика Нефко;
  • 1,5 млн євро грант від уряду Швеції;
  • 0,65 млн євро місцевий внесок Маріуполя.

Щорічна економія від проєкту та очікувана окупність інвестиційного проєкту оцінюються у 1,3 млн євро та 5,5 років відповідно. Слід зазначити, що компонент утилізації теплоти вторинного енергоресурсу має окупність менше ніж 2 роки.

Поточний стан

ТЕО проєкту було схвалено Радою директорів Нефко, а також теплопостачальним підприємством «Маріупольтепломережа» та міською радою. У березні 2021 р. Маріупольська міська рада схвалила рішення про надання місцевої гарантії для  забезпечення позики залученої теплопостачальним підприємством для впровадження проєкту SUDH. Після погодження проєкту та відповідного запозичення Міністерством фінансів України, Нефко та Маріуполь зможуть підписати угоди та розпочати впровадження проєкту.

Підписуйтесь на Інформаційний бюлетень, щоб не пропустити подальші новини про впровадження проєкту.