Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) є основним фінансистом всіх програм і проектів представлених на цьому веб-сайті.

НЕФКО це міжнародна фінансова організація (МФО) яка керується своїми статутними документами: Угодою про НЕФКО між Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією, Статутом НЕФКО, а також Угодою з країною перебування – між урядом Фінляндії та НЕФКО. Кожна Північна країна ратифікувала Угоду про НЕФКО відповідно до своїх національних процедур.

Як МФО, НЕФКО має статус міжнародної юридичної особи та повну правоздатність укладати договори; володіти та розпоряджатися нерухомим і рухомим майном; та бути стороною у судових процесах. Як міжнародна юридична особа, НЕФКО не занесена до торгових реєстрів жодної з країн-власників.

В своїх керівних принципах НЕФКО підтримує сталість, рівність, прозорість, передбачуваність, підзвітність та відповідальність.

Окрім статутних документів, діяльність НЕФКО регулюється рядом політик та керівництв прийнятих Радою директорів НЕФКО або керуючим директором.

В Україні НЕФКО була ратифікована як МФО законом України “Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією” від 17 вересня 2009р. Портфель проектів НЕФКО в Україні включає понад 150 проектів, з яких 80 проектів відносяться до муніципальної сфери.

Опубліковані політики та керівництва НЕФКО можна знайти за посиланням а також внизу сторінки.